VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Summer Photo

Nhà Cầm Quyền Trong Tay Chúa

Rô-ma 13:1-7
Mục Sư Lê Thanh Liêm
C:7/12/2020; 520 xem 3 lưu
Xem lần cuối 0.42 giây
Nghe Lưu   Chia sẻ

Tìm thêm Bài Giảng trong Rô-ma 13.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Rô-ma 13.

Website, Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm | Liên Lạc

@ MucSu.org

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.