VietChristian
VietChristian
svtk.net
Winter Photo

Sự Quỳ Gối Và Đứng Vững Của Người Trong Chúa

Ê-phê-sô 3:14-15; Ê-phê-sô 6:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:8/2/2020; P: 8/11/2020; 347 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/26/2023 22:19:10
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Ê-phê-sô 3, Ê-phê-sô 6.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Ê-phê-sô 3, Ê-phê-sô 6.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.