VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh
Xin Chúa Chữa Lành Đất Nước Chúng Con

Xin Chúa Chữa Lành Đất Nước Chúng Con

2 Sử-ký 7:14
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:8/9/2020; P: 8/14/2020; 653 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/27/2022 12:58:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong 2 Sử-ký 7.

Tìm thêm các tài liệu khác trong 2 Sử-ký 7.

Website, Hội Thánh Tin Lành Orange.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.