VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Summer Photo

Vị Thế Của Sự Cầu Nguyện Linh Quyền

Giăng 14:12-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:9/20/2020; P: 9/25/2020; 232 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/18/2021 15:49:33
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Giăng 14.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Giăng 14.

Website, Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Hiệp Nhất.

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.