VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Ba Điều Mới

Ba Điều Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17; Giăng 13:34-35; Khải-huyền 21:1-4
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1608 xem 27 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 18:39:46
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Chiến Thắng Cám Dỗ

Chiến Thắng Cám Dỗ

Lu-ca 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/17/2016; P: 1/20/2016; 1669 xem 21 lưu
Xem lần cuối 11/21/2017 18:31:26
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Báp Têm Và Cám Dỗ

Báp Têm Và Cám Dỗ

Mác 1:8-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/10/2016; P: 1/11/2016; 1051 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/12/2017 20:28:44
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Phúc Âm Là Gì?

Phúc Âm Là Gì?

Mác 1:1-8
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/3/2016; P: 1/4/2016; 1218 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 4:55:44
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Tin Lành Cho Muôn Dân

Tin Lành Cho Muôn Dân

Lu-ca 2:8-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2015; P: 1/2/2016; 1040 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 6:57:43
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Những Bài Ca Giáng Sinh

Những Bài Ca Giáng Sinh

Lu-ca 1:46-55
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/13/2015; P: 12/18/2015; 1442 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 1:12:58
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Thiên Sứ Báo Tin

Thiên Sứ Báo Tin

Lu-ca 1:5-38
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/6/2015; P: 12/10/2015; 1326 xem 31 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 7:1:53
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Cảm Tạ Thiên Chúa

Cảm Tạ Thiên Chúa

Thi-thiên 139:13-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/27/2015; P: 12/3/2015; 1154 xem 15 lưu
Xem lần cuối 11/24/2017 12:11:2
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Làm Người Giữ Cửa

Làm Người Giữ Cửa

Thi-thiên 84
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/22/2015; P: 11/26/2015; 1211 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/15/2017 11:3:51
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin
Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Xin Hãy Thương Xót Tôi!

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/15/2015; P: 11/16/2015; 1297 xem 24 lưu
Xem lần cuối 11/19/2017 11:28:0
Xem Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  7 / 67  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng