VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/24/2015; P: 5/28/2015; 1428 xem 23 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 23:41:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Hành Trình Truyền Giáo II

Hành Trình Truyền Giáo II

Công-vụ các Sứ-đồ 16:1-15
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/17/2015; P: 5/18/2015; 794 xem 15 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 16:31:3
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Xây Dựng Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/10/2015; P: 5/11/2015; 1389 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/22/2017 23:37:25
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
40 Năm Nhìn Lại

40 Năm Nhìn Lại

Phục-truyền Luật-lệ Ký 8:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:5/3/2015; P: 5/5/2015; 1064 xem 21 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 19:17:20
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Đem Ánh Sáng Cho Trần Thế

Công-vụ các Sứ-đồ 13:0-14:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/19/2015; P: 4/20/2015; 1120 xem 18 lưu
Xem lần cuối 3/28/2017 11:1:23
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Gặp Chúa Phục Sinh

Gặp Chúa Phục Sinh

Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:4/5/2015; P: 4/6/2015; 1041 xem 16 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 16:52:17
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Một Tiến Trình Thờ Phượng

Một Tiến Trình Thờ Phượng

Lu-ca 19:29-44
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/29/2015; P: 4/1/2015; 1424 xem 30 lưu
Xem lần cuối 3/29/2017 4:1:58
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Chúa Sống Trong Tôi

Chúa Sống Trong Tôi

Ga-la-ti 2:20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:3/21/2015; P: 3/24/2015; 1392 xem 23 lưu
Xem lần cuối 44.81 phút
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Mừng Xuân Mới

Mừng Xuân Mới

Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 1719 xem 25 lưu
Xem lần cuối 3/27/2017 19:37:56
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin
Sứ Vụ Của Hội Thánh

Sứ Vụ Của Hội Thánh

Ma-thi-ơ 28:16-20
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 1116 xem 24 lưu
Xem lần cuối 3/24/2017 19:18:27
Xem Nghe Lưu +Playlist  Nhắn Tin

Đầu  Lùi  7 / 64  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng