VietChristian
VietChristian
httl.org

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Hành Trình Vào Đất Hứa V: Bản Đồ Hành Trình

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/8/2015; P: 2/9/2015; 1058 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 21:55:15
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Hành Trình Vào Đất Hứa IV: Đối Diện Với Quân Thù

Xuất Ê-díp-tô Ký 17:1-16
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 1210 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 21:55:58
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Hành Trình Vào Đất Hứa III: Vào Sa Mạc

Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/18/2015; P: 1/23/2015; 1608 xem 26 lưu
Xem lần cuối 12/6/2016 5:3:4
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Hành Trình Vào Đất Hứa II: Vượt Biển Đỏ

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:1-31
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/11/2015; 1645 xem 32 lưu
Xem lần cuối 12/6/2016 5:20:2
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hành Trình Vào Đất Hứa I

Hành Trình Vào Đất Hứa I

Xuất Ê-díp-tô Ký 12:1-13
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:1/4/2015; P: 1/5/2015; 1620 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 15:39:45
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Ma-thi-ơ 1:18-25
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/24/2014; P: 12/27/2014; 1503 xem 22 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 22:30:54
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Tôn Thờ Chúa Giáng Sinh

Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/14/2014; P: 12/19/2014; 1576 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/5/2016 13:18:48
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Phả Nhà Vua

Gia Phả Nhà Vua

Ma-thi-ơ 1:1-17
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:12/7/2014; P: 12/12/2014; 1316 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/6/2016 4:25:44
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Hãy Cảm Tạ Đức Giê-hô-va

Thi-thiên 118
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/23/2014; P: 11/27/2014; 1802 xem 25 lưu
Xem lần cuối 12/6/2016 8:50:40
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed
Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Gia Đình Của Đức Chúa Trời IV

Phi-lê-môn 1:1-21
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/16/2014; P: 11/20/2014; 1302 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/30/2016 0:37:57
Xem Nghe Lưu +Playlist  Chia Sẻ Embed

Đầu  Lùi  7 / 63  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng