VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Không Quên Ân Huệ Chúa

Không Quên Ân Huệ Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/25/2018; P: 11/27/2018; 484 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:53:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thân Thể Là Đền Thờ

Thân Thể Là Đền Thờ

Giăng 2:13-22
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 678 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:4:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rượu Ngon

Rượu Ngon

Giăng 2:1-12
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:10/21/2018; 418 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 10:15:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Của Lễ Đẹp Lòng Đức Chúa Trời

Thi-thiên 51
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/30/2018; P: 10/4/2018; 809 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 3:45:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hai Con Đường

Hai Con Đường

Thi-thiên 1
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/23/2018; P: 9/26/2018; 763 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:50:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sợ Ai? Ai Sợ?

Sợ Ai? Ai Sợ?

Thi-thiên 27
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:9/16/2018; 643 xem 11 lưu
Xem lần cuối 52.14 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tôi Là Chiên Của Chúa

Tôi Là Chiên Của Chúa

Thi-thiên 23
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/26/2018; P: 8/28/2018; 571 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 2:52:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Với Tôi

Chúa Với Tôi

Thi-thiên 139
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/19/2018; P: 8/20/2018; 769 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 9:35:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Lính Canh Và Con Trẻ Dứt Sữa

Người Lính Canh Và Con Trẻ Dứt Sữa

Thi-thiên 130:0-131:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/12/2018; P: 8/14/2018; 856 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 4:27:40
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hạnh Phúc Gia Đình

Hạnh Phúc Gia Đình

Thi-thiên 127:0-128:0
Mục Sư Nguyễn Thỉ
C:8/5/2018; P: 8/7/2018; 803 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 5:5:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 71  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.