VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Lu-ca 1:26-38; 1 Cô-rinh-tô 15:58
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 1315 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/18/2021 9:57:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18; Giăng 4:23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/7/2008; 1086 xem 16 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 8:14:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 17:11-19; Thi-thiên 103:1-2
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/30/2008; 1068 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 14:47:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/23/2008; 1244 xem 8 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 7:21:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Truyền-đạo 12:1-7
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:10/19/2008; 1541 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 3:39:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 22:37-38
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:7/20/2008; 1331 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/25/2021 10:36:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 6845 xem 14 lưu
Xem lần cuối 1/24/2021 15:6:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 8400 xem 28 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 9:42:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 24:42-51
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2004; 3074 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 23:0:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 5:1-11
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:9/1/2002; 2770 xem 11 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 13:49:4
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  39 / 40  Tiếp  Cuối

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.