VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Sáng-thế Ký 29:15-30
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:1/3/2016; P: 1/7/2016; 2342 xem 28 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 3:7:28
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 17:1-8
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/27/2015; P: 12/31/2015; 1585 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 17:0:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/20/2015; P: 12/23/2015; 1630 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 6:12:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/13/2015; P: 12/16/2015; 1686 xem 25 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 15:30:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-18
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:12/6/2015; P: 12/9/2015; 1803 xem 20 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 6:52:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 5:1-13
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/29/2015; P: 12/2/2015; 1713 xem 26 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 22:41:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sử-ký 29:1-9
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/22/2015; P: 11/25/2015; 1715 xem 23 lưu
Xem lần cuối 9/26/2020 12:20:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-14
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/15/2015; P: 11/17/2015; 2360 xem 34 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 22:15:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 29:15-20
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/8/2015; P: 11/11/2015; 1717 xem 26 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:56:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-xơ-tê 4:12-17
Mục Sư Lâm Văn Minh
C:11/1/2015; P: 11/2/2015; 1833 xem 22 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 16:56:43
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 40  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.