VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Ê-phê-sô 4:1-6
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/21/2012; 802 xem 4 lưu
Xem lần cuối 33.94 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 2:41-47
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/14/2012; 859 xem
Xem lần cuối 33.79 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:14-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:10/7/2012; 932 xem 7 lưu
Xem lần cuối 33.38 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/30/2012; 772 xem 2 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 5:16:34
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giê-rê-mi 6:16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/23/2012; 801 xem 1 lưu
Xem lần cuối 33.04 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 5:22-24
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/16/2012; 796 xem
Xem lần cuối 32.83 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 4:6-8
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/9/2012; 998 xem 4 lưu
Xem lần cuối 32.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 10:12
Mục Sư Ngô Đình Can
C:9/2/2012; 841 xem
Xem lần cuối 32.43 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 20:1-16
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/26/2012; 832 xem 1 lưu
Xem lần cuối 32.31 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 16:18-19
Mục Sư Ngô Đình Can
C:8/12/2012; 689 xem 7 lưu
Xem lần cuối 32.01 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 16  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.