VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/15/2017; P: 10/18/2017; 491 xem 12 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 19:26:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 14:15-31
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/8/2017; P: 10/12/2017; 391 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 18:42:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 322 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 8:40:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Ti-mô-thê 1:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/24/2017; P: 9/29/2017; 496 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 9:56:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 2:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/17/2017; P: 9/20/2017; 572 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 17:23:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 1:12-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:9/10/2017; P: 9/12/2017; 355 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 18:21:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 280 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/13/2020 18:1:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 2:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/23/2017; P: 7/24/2017; 421 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/19/2020 16:1:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:7/16/2017; P: 7/17/2017; 405 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 0:18:40
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 13:47-52
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:6/25/2017; P: 6/29/2017; 940 xem 8 lưu
Xem lần cuối 10/3/2020 13:17:56
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.