VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Rô-ma 1:1-7
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/16/2017; P: 4/18/2017; 230 xem
Xem lần cuối 11/17/2019 6:5:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 8:12-30
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:4/9/2017; P: 4/12/2017; 383 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 10:38:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:22-40
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 408 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 23:20:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 24:13-35
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/12/2017; 433 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/16/2019 20:57:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/26/2017; P: 2/28/2017; 588 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 23:20:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:35-45
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/12/2017; P: 2/14/2017; 492 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 23:21:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 6:60-71
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 317 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/10/2019 23:21:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Châm-ngôn 3:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 454 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/19/2019 10:40:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 89:1-18;
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/15/2017; P: 1/17/2017; 432 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 22:13:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 3:1-3; 1 Giăng 3:16-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2017; P: 1/12/2017; 650 xem 5 lưu
Xem lần cuối 11/12/2019 11:44:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  10 / 30  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.