VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Rô-ma 11:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/22/2015; 603 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 20:6:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 10:11-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/15/2015; P: 3/16/2015; 448 xem 3 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 2:12:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:27-10:10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/8/2015; P: 3/9/2015; 535 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/18/2020 3:11:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/22/2015; P: 2/23/2015; 539 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 10:30:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 14:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 531 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 21:37:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Khải-huyền 4:1-11
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/1/2015; 581 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2020 0:40:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:13-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/25/2015; P: 1/26/2015; 523 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 5:6:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 9:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/18/2015; 529 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 18:57:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:1-10
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/11/2015; 664 xem 7 lưu
Xem lần cuối 10/15/2020 5:47:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:35-39; Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/28/2014; P: 12/29/2014; 440 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/14/2020 10:26:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  19 / 32  Tiếp  Cuối

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.