VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/11/2012; 461 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 1:58:6
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:14-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/26/2012; 383 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 23:48:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/19/2012; 519 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/24/2020 1:57:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:13-18
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/29/2012; 508 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 21:32:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cô-lô-se 3:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/8/2012; 483 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2020 9:32:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/11/2011; 528 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 3:52:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 17:22-34
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/23/2011; 540 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 7:24:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 9:6-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/20/2011; 406 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/27/2020 5:26:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:27-32
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/13/2011; 590 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/23/2020 12:6:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 10:1-6
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/30/2011; 508 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/10/2020 4:56:49
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  29 / 32  Tiếp  Cuối

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.