VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 1:1-13
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/28/2018; P: 2/1/2018; 282 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/11/2019 5:42:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 243 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 19:8:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 308 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 2:39:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 251 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/14/2019 23:7:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 248 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/4/2019 9:18:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 302 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/6/2019 0:3:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 427 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/20/2019 1:24:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 289 xem 6 lưu
Xem lần cuối 2/9/2019 8:22:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 338 xem 11 lưu
Xem lần cuối 3/12/2019 19:30:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 261 xem 3 lưu
Xem lần cuối 3/7/2019 13:50:13
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 28  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.