VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mác 10:13-16; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:1-9
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:3/10/2019; 238 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/24/2020 4:7:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-la-chi 2:13-16; Mác 10:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/24/2019; P: 2/25/2019; 300 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/22/2020 10:19:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lê-vi Ký 2:1-13; Mác 9:38-50
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/17/2019; 421 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 1:59:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 40:1-17; Mác 9:30-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/10/2019; 417 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 11:17:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 43:1-7; Khải-huyền 21:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:2/3/2019; P: 2/5/2019; 310 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 9:32:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 6:6-8; Mác 8:31-38
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/6/2019; P: 1/7/2019; 341 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 5:27:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 34:1-22; Mác 8:22-26
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/30/2018; P: 1/1/2019; 318 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/23/2020 21:53:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 92:1-15; Mác 8:1-21
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/16/2018; P: 12/18/2018; 285 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/25/2020 7:27:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 35:5-10; Mác 7:31-37
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/9/2018; P: 12/10/2018; 477 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 8:53:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 3:1-15
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/21/2020 12:59:3
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  5 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.