VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Rô-ma 8:18-28
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/21/2018; P: 1/28/2018; 354 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/6/2021 0:52:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 13:1-17
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 465 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/10/2021 23:5:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 14:1-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/31/2017; P: 1/3/2018; 417 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 16:47:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-5; Giăng 1:10-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/24/2017; P: 12/26/2017; 362 xem 4 lưu
Xem lần cuối 4/10/2021 13:3:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/17/2017; P: 12/21/2017; 435 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/7/2021 15:20:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 1:1-8
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 605 xem 8 lưu
Xem lần cuối 4/4/2021 1:6:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 139
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/19/2017; P: 11/22/2017; 459 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/9/2021 20:41:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 6:19-24
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/12/2017; P: 11/13/2017; 445 xem 11 lưu
Xem lần cuối 4/1/2021 2:38:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Tít 2:11-14
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:11/5/2017; P: 11/7/2017; 408 xem 3 lưu
Xem lần cuối 4/7/2021 6:47:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Trịnh Văn Khánh
C:10/29/2017; P: 11/2/2017; 518 xem 6 lưu
Xem lần cuối 4/10/2021 4:51:50
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  9 / 32  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.