VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Tận Tâm Tận Lực Phục Vụ

Cô-lô-se 1:28-2:7
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:10/21/2018; P: 10/24/2018; 311 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:55:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nếp Sống Trong Giao Ước

Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:1-16:22
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/1/2018; P: 7/7/2018; 241 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 7:0:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Kết Quả

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-14
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/5/2016; P: 10/6/2016; 400 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 16:25:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Những Chứng Nhân Đầy Quyền Năng Của Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/4/2016; P: 10/6/2016; 479 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 15:8:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bức Thư Trong Lòng

2 Cô-rinh-tô 3:1-18
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/30/2016; P: 8/6/2017; 225 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 7:35:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếp Tục Tăng Trưởng Trong Chúa

2 Phi-e-rơ 1:1-11
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/4/2015; P: 7/11/2015; 871 xem 19 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 19:2:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thiên Chức Cầu Thay

Giăng 17:20-26; Hê-bơ-rơ 7:24-25
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:7/3/2015; P: 7/10/2015; 596 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:50:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sống Trong Các Mối Quan Hệ Thánh

Sống Trong Các Mối Quan Hệ Thánh

Cô-lô-se 3:18-4:1
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:6/15/2014; 1029 xem 12 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 21:0:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lên Đường Với Đức Thánh Linh

Giăng 14:15-31
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:9/2/2003; 2339 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 6:55:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cuộc Sống Được Biến Đổi

Rô-ma 12:1-21
Mục Sư Nguyễn Đăng Minh
C:9/2/2003; 2247 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 11:26:19
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.