VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Giao Ước Phước Hạnh

Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:1-20
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:6/30/2018; P: 7/6/2018; 389 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 21:22:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Xóa Bỏ Khoảng Cách

Xóa Bỏ Khoảng Cách

1 Giăng 3:11-18
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:9/4/2016; P: 9/7/2016; 1869 xem 29 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:56:27
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tin Lành Và Đời Sống

2 Cô-rinh-tô 3:0-5:0
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:7/1/2012; 1850 xem 27 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 5:30:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tình Bạn, Tình Yêu, Tình Dục

Giăng 15
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:7/1/2012; 2123 xem 31 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 11:40:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sự Tha Thứ Và Tình Yêu

Sự Tha Thứ Và Tình Yêu

Lu-ca 736-50
Mục Sư Hứa Trung Tín
C:5/27/2012; 3325 xem 39 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 2:11:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.