VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Nhu Mì Là Phước

Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:5/7/2017; P: 5/9/2017; 491 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 6:59:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ý Nghĩa Giáng Sinh

Giăng 1:1-14
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:12/24/2016; 566 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 18:34:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Chăn Bầy

1 Phi-e-rơ 5:1-14
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/19/2016; P: 7/5/2016; 561 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 1:35:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Tín Hữu (Phần 2)

1 Phi-e-rơ 5:5-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/12/2016; P: 7/7/2016; 551 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 8:46:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Tín Hữu (Phần 1)

1 Phi-e-rơ 5:5-7
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:6/5/2016; P: 7/7/2016; 570 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 12:1:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Nên Thánh

A-ghê 2:10-19
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/24/2016; P: 7/11/2016; 471 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 3:41:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Mạnh Mẽ Vì Chúa

A-ghê 2:1-9
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/9/2016; P: 7/11/2016; 633 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 22:5:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Hoàn Tất Công Việc Chúa Trước (Phần 2)

A-ghê 1:1-15
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:4/3/2016; P: 7/11/2016; 305 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 6:58:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Từ Thập Tự Đến Phục Sinh Vinh Quang

Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/27/2016; P: 3/30/2016; 435 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 3:3:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tại Thập Tự Điều Chúa Đã Làm

Rô-ma 5:6-11
Mục Sư Huỳnh Thiên Trung
C:3/25/2016; P: 3/30/2016; 422 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 4:23:8
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.