VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Bàn Chân Mang Niềm Vui

Công-vụ các Sứ-đồ 8:4-8,26-40; Công-vụ các Sứ-đồ 21:7-14
Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
C:8/5/2018; P: 8/22/2018; 248 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 23:28:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Làm Mới Lại Trong Sự Hiểu Biểt

Ê-phê-sô 1:3-17
Mục Sư Nguyễn Văn Nghĩa
C:6/29/2013; 548 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 21:52:16
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.