VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chúa Thành Tín Giúp Chúng Ta Trung Tín

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 1022 xem 9 lưu
Xem lần cuối 11/29/2018 17:57:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lợi Lớn Của Cơ Đốc Nhân

1 Ti-mô-thê 6:6-10
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 846 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:27:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bước Đi Trong Năm Mới

2 Cô-rinh-tô 5:17-21
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 1021 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 11:46:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếp Tục Bước Đi Với Chúa

Giô-suê 14:6-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:2/1/2015; P: 2/4/2015; 821 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 23:9:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tầm Nhìn Về Vương Quốc Đức Chúa Trời

Cô-lô-se 1:12-29
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/11/2015; P: 1/14/2015; 827 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 1:17:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tầm Nhìn Đầu Năm

Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:1/4/2015; P: 1/10/2015; 883 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 9:19:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cho Và Nhận Quà Giáng Sinh

Lu-ca 2:15-20; Ma-thi-ơ 2:9-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/14/2014; P: 12/25/2014; 536 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 3:20:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giàu Hay Nghèo Trong Chúa

2 Cô-rinh-tô 8:7-15
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/23/2014; P: 11/24/2014; 1197 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 6:21:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Sông Nước Hằng Sống

Giăng 7:37-40
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 584 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2018 23:26:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chờ Mưa

1 Các Vua 18:15-45
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:11/2/2014; P: 11/4/2014; 661 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 23:11:22
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 14  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.