VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Spring Photo

Cho Và Nhận Quà Giáng Sinh

Lu-ca 2:15-20; Ma-thi-ơ 2:9-12
Mục Sư Nguyễn Hữu Trang
C:12/14/2014; P: 12/25/2014; 679 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 2:47:14
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 2, Ma-thi-ơ 2.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 2, Ma-thi-ơ 2.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Báp Tít Thiên Ân, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1, , US731.83 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)47
2Hôn Nhân Hạnh Phúc (Minh Nguyên)2
3Chớ Nghi Ngờ Chúa (Mục Sư Lâm Văn Minh)2
4Đời Sống Đắc Thắng (Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu)2
5Lòng Các Ngươi Chớ Hề Bối Rối (Mục Sư Trần Thiện Tri)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.