VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 4:1-16
Mục Sư Lê Duy Tín
C:2/1/2015; P: 2/20/2015; 571 xem 9 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 4:40:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-12
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/28/2015; P: 2/20/2015; 983 xem 13 lưu
Xem lần cuối 7/8/2020 5:8:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/18/2015; P: 2/20/2015; 664 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 9:43:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 1:19-27
Mục Sư Lê Duy Tín
C:1/11/2015; P: 2/20/2015; 587 xem 5 lưu
Xem lần cuối 7/12/2020 0:58:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 3:1-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:11/2/2014; P: 2/20/2015; 466 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/11/2020 19:8:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 15:1-2
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/21/2014; 752 xem 10 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 8:18:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 6:12-20
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/7/2014; 580 xem 21 lưu
Xem lần cuối 7/7/2020 15:14:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/31/2014; 572 xem 14 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 1:43:1
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-44
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/24/2014; 718 xem 17 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 0:41:24
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:1-26
Mục Sư Lê Duy Tín
C:8/10/2014; 793 xem 28 lưu
Xem lần cuối 7/10/2020 23:6:26
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.