VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Vững Tin Thì Tất Thắng

2 Ti-mô-thê 4:1-8
Mục Sư Lê Duy Tín
C:10/2/2016; P: 10/23/2016; 680 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 5:52:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Vững An Với Tin Lành

Ê-phê-sô 6:10-15
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/25/2016; P: 10/23/2016; 430 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 19:51:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

An Ninh Trong Công Chính

Ê-phê-sô 6:10-14
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/18/2016; P: 10/23/2016; 321 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 14:28:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thắt Chặt Niềm Tin

Ê-phê-sô 6:10-14
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/11/2016; P: 10/23/2016; 293 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 21:7:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Bây Giờ Là Thời Chiến

Ê-phê-sô 6:10-13
Mục Sư Lê Duy Tín
C:9/4/2016; P: 10/23/2016; 350 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 17:8:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Luật Vàng Trong Hôn Nhân

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/22/2016; P: 5/28/2016; 846 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 19:27:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cùng Lùi Để Cùng Tiến

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Lê Duy Tín
C:5/1/2016; P: 5/28/2016; 453 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 11:20:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nghĩ Khác Để Sống Khác

1 Phi-e-rơ 3:1-7
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/24/2016; P: 5/28/2016; 588 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 22:52:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thoát Khỏi Xiềng Xích (2)

Giăng 5:1-9
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/17/2016; P: 5/28/2016; 355 xem 7 lưu
Xem lần cuối 11/24/2018 21:33:57
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thoát Khỏi Xiềng Xích (1)

Giăng 5:1-9
Mục Sư Lê Duy Tín
C:4/10/2016; P: 5/28/2016; 380 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2018 22:55:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.