VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Công Dân Nước Chúa

Ê-phê-sô 2:17-22
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/10/2016; 669 xem 8 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 19:3:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Niềm Vui Phục Vụ Chúa

Niềm Vui Phục Vụ Chúa

2 Các Vua 6:1-7
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:2/2/2014; 1101 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 19:35:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhiệt Tình Cho Chúa

Nhiệt Tình Cho Chúa

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Hồ Xuân Phước
C:1/26/2014; 868 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 23:15:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.