VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Phước Hạnh Trong Nhà Cha

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/23/2016; 140 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/20/2018 3:25:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Phải Hết Lòng Cầu Nguyện

1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/16/2016; 237 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 4:5:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sự Chọn Lựa Bởi Mắt Thấy

Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/9/2016; 352 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/7/2018 15:21:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Khá Sửa Soạn

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/25/2016; 206 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/4/2018 7:6:39
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/18/2016; 232 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 10:11:25
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Giúp Nhau Trong Tình Yêu

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 378 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/5/2018 3:18:51
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 188 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/12/2018 10:17:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Sống Theo Ơn Chúa Gọi

Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/14/2016; 334 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/28/2018 21:7:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Một Ngày Phục Vụ Của Chúa

Mác 1:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 289 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/1/2018 22:33:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Thẩm Quyền Của Đấng Christ

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 381 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/10/2018 2:54:28
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng