VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Autumn Photo

Giúp Nhau Trong Tình Yêu

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 343 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/16/2017 1:58:48
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 160 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/15/2017 14:40:3
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Sống Theo Ơn Chúa Gọi

Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/14/2016; 301 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/16/2017 3:53:9
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Một Ngày Phục Vụ Của Chúa

Mác 1:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 258 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 0:26:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Thẩm Quyền Của Đấng Christ

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 339 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:13:55
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Chúa Giê-xu Kêu Gọi Bạn

Mác 1:14-20
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/24/2016; P: 7/25/2016; 271 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 7:16:41
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tội Lỗi Và Ân Điển

Rô-ma 5:12-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/17/2016; P: 7/18/2016; 359 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/20/2017 18:58:18
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/10/2016; P: 7/11/2016; 157 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/15/2017 0:24:41
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tình Cha

Lu-ca 15:28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/19/2016; P: 6/22/2016; 240 xem
Xem lần cuối 11/23/2017 13:56:4
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Vì Sao Con Không Quay Về

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:6/12/2016; P: 6/26/2016; 316 xem
Xem lần cuối 11/19/2017 19:57:10
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  6 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng