VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Autumn Photo

Phước Hạnh Trong Nhà Cha

Hê-bơ-rơ 10:19-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/23/2016; 150 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/15/2018 5:36:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Phải Hết Lòng Cầu Nguyện

1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/16/2016; 252 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/15/2018 12:52:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sự Chọn Lựa Bởi Mắt Thấy

Sáng-thế Ký 13:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/9/2016; 366 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:16:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Khá Sửa Soạn

A-mốt 4:1-13
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/25/2016; 225 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 7:5:31
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Chưa Có Đức Tin Sao?

Mác 4:35-41
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:9/18/2016; 240 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/16/2018 23:10:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Giúp Nhau Trong Tình Yêu

1 Phi-e-rơ 4:7-11
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/28/2016; P: 8/31/2016; 394 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 22:55:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Phước Cho Người Được Chọn

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/21/2016; P: 8/22/2016; 203 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/13/2018 4:46:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Sống Theo Ơn Chúa Gọi

Ê-phê-sô 4:1-3
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/14/2016; 346 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 6:49:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Một Ngày Phục Vụ Của Chúa

Mác 1:29-35
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:8/7/2016; P: 8/8/2016; 302 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/19/2018 0:32:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Thẩm Quyền Của Đấng Christ

Mác 1:21-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:7/31/2016; P: 8/1/2016; 391 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/17/2018 0:40:34
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  6 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.