VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Tôi Tìm Người Tôi Yêu Dấu

Nhã-ca 3:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 321 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/5/2017 8:15:47
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tiến Bước Theo Chúa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 293 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/13/2017 20:44:20
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Quà Gì Dâng Cho Chúa

Thi-thiên 116:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/28/2014; 200 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 19:1:51
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Món Quà Tình Yêu

Giăng 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/14/2014; 281 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 19:53:25
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Người Dọn Đường Cho Chúa

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/7/2014; P: 12/9/2014; 265 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 14:18:25
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Tôi Yêu Chúa

Thi-thiên 116:1-19
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/30/2014; P: 12/1/2014; 283 xem 6 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 15:57:39
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Cảm Tạ Đức Chúa Trời

Thi-thiên 9:1
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/16/2014; P: 11/18/2014; 261 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/23/2017 7:20:11
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Anh Em Tôi Sẽ Về Đâu?

Lu-ca 16:27-28
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/9/2014; 241 xem 2 lưu
Xem lần cuối 11/9/2017 4:53:27
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Gia Đình Đức Chúa Trời

Tít 1:1-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:11/2/2014; 182 xem 3 lưu
Xem lần cuối 11/22/2017 4:4:59
Nghe Lưu   Nhắn Tin
Autumn Photo

Nhà Cầu Nguyện Của Muôn Dân

Mác 11:12-25
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:10/26/2014; 180 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/10/2017 18:3:42
Nghe Lưu   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  8 / 11  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng