VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Lời Tiên Tri Thứ Ba

Ma-thi-ơ 20:18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 303 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:41:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ghết-sê-ma-nê Trường Cầu Nguyện

Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 698 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 8:26:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Giăng Báp-tít Làm Chứng Cho Chúa

Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/15/2015; P: 3/24/2015; 314 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 13:7:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hài Cốt Khô Sống Lại

Ê-xê-chi-ên 37:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 444 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 14:44:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Bền Lòng Cầu Nguyện

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 410 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 9:36:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tôi Tìm Người Tôi Yêu Dấu

Nhã-ca 3:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 377 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 5:40:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiến Bước Theo Chúa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 354 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 12:7:43
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Quà Gì Dâng Cho Chúa

Thi-thiên 116:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/28/2014; 244 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:16:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Món Quà Tình Yêu

Giăng 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/14/2014; 341 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 15:2:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Dọn Đường Cho Chúa

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/7/2014; P: 12/9/2014; 327 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 11:48:10
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.