VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Summer Photo

Lời Tiên Tri Thứ Ba

Ma-thi-ơ 20:18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 257 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 16:48:36
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Ghết-sê-ma-nê Trường Cầu Nguyện

Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 667 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/26/2018 10:12:46
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Giăng Báp-tít Làm Chứng Cho Chúa

Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/15/2015; P: 3/24/2015; 288 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/8/2018 21:17:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Hài Cốt Khô Sống Lại

Ê-xê-chi-ên 37:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 412 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/10/2018 16:22:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Hãy Bền Lòng Cầu Nguyện

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 380 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/2/2018 5:41:13
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tôi Tìm Người Tôi Yêu Dấu

Nhã-ca 3:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 343 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/9/2018 11:27:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Tiến Bước Theo Chúa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 324 xem 7 lưu
Xem lần cuối 6/15/2018 1:19:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Quà Gì Dâng Cho Chúa

Thi-thiên 116:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/28/2014; 220 xem 3 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 13:21:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Món Quà Tình Yêu

Giăng 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/14/2014; 314 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 5:21:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Summer Photo

Người Dọn Đường Cho Chúa

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/7/2014; P: 12/9/2014; 302 xem 2 lưu
Xem lần cuối 6/18/2018 8:26:5
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng