VietChristian
VietChristian
httl.org

Autumn Photo

Lời Tiên Tri Thứ Ba

Ma-thi-ơ 20:18
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/29/2015; P: 3/30/2015; 284 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/13/2018 6:18:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Ghết-sê-ma-nê Trường Cầu Nguyện

Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 688 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/18/2018 22:49:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Giăng Báp-tít Làm Chứng Cho Chúa

Giăng 1:29
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/15/2015; P: 3/24/2015; 308 xem 5 lưu
Xem lần cuối 9/12/2018 10:28:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hài Cốt Khô Sống Lại

Ê-xê-chi-ên 37:1-10
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/8/2015; P: 3/10/2015; 423 xem 6 lưu
Xem lần cuối 9/12/2018 0:15:35
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Hãy Bền Lòng Cầu Nguyện

Rô-ma 12:9-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/1/2015; P: 3/2/2015; 396 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/20/2018 14:16:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tôi Tìm Người Tôi Yêu Dấu

Nhã-ca 3:1-4
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:2/15/2015; P: 2/16/2015; 372 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/11/2018 19:39:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Tiến Bước Theo Chúa

Giô-suê 1:1-9
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:1/4/2015; P: 1/6/2015; 337 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:18:41
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Quà Gì Dâng Cho Chúa

Thi-thiên 116:1-5
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/28/2014; 229 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:18:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Món Quà Tình Yêu

Giăng 3:16-21
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/14/2014; 327 xem 1 lưu
Xem lần cuối 9/6/2018 15:18:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Autumn Photo

Người Dọn Đường Cho Chúa

Lu-ca 1:67-80
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:12/7/2014; P: 12/9/2014; 315 xem 2 lưu
Xem lần cuối 9/16/2018 18:33:37
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 12  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.