VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Winter Photo

Ghết-sê-ma-nê Trường Cầu Nguyện

Lu-ca 22:44
Mục Sư Nguyễn Văn Chấn
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 767 xem 7 lưu
Xem lần cuối 2/23/2020 3:8:12
Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Lu-ca 22.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Lu-ca 22.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Apple Valley.


SốKhách từMới xem
1, Germany7803.60 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Phục Hưng Tâm Linh Trước Khi Phục Hưng Hoàn Cảnh (Mục Sư Ngô Việt Tân)80
2Sola Scriptura (Mục Sư Lê Hoàng Thái An)2
3Tinh Thần Giáng Sinh Yêu Thương (Mục Sư Trần Thiện Tri)2
4Tạ Ơn Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh (Mục Sư Nguyễn Thỉ)2
5Lẽ Thật (Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng)2

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.