VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Quyền Trong Huyết

1 Giăng 1:5-10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:10/1/2017; P: 10/4/2017; 516 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 16:58:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tất Cả Là Của Chúa

Thi-thiên 24:1-6
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/24/2017; 659 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12.89 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Đời Sống Chóng Qua

Thi-thiên 39:4-7
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:9/17/2017; P: 9/18/2017; 665 xem 16 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 1:51:7
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Hối Cải

Công-vụ các Sứ-đồ 2:37-41
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/27/2017; P: 8/31/2017; 642 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 9:3:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thay Đổi Hoàn Toàn

Công-vụ các Sứ-đồ 22:1-16
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:8/20/2017; P: 8/21/2017; 414 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 19:7:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Vui Mừng (Tiếp Theo)

Ê-sai 35:1-10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/30/2017; P: 8/2/2017; 435 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 16:23:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Vui Mừng

Ê-sai 35:1-10
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/23/2017; P: 7/29/2017; 462 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 8:29:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tấm Lòng Mềm Mại

Ê-xê-chi-ên 36:26-28
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/16/2017; P: 7/17/2017; 504 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 15:14:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hãy Ở Trong Ngài

1 Giăng 2:28-2
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:7/2/2017; P: 7/9/2017; 373 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 14:34:59
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trở Về Nhà Cha

Lu-ca 15:11-32
Mục Sư Mã Phúc Thạch
C:6/18/2017; P: 6/22/2017; 454 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 16:59:41
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.