VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Hương Thơm Đấng Christ

2 Cô-rinh-tô 2:12-17
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:7/2/2018; P: 7/5/2018; 280 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 20:35:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hội Thánh Và Phúc Âm

Hội Thánh Và Phúc Âm

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-10
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:10/26/2014; P: 10/30/2014; 1695 xem 17 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 20:34:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tìm Kiếm Chúa Trên Hết

Phi-líp 3:1-6
Mục Sư Đặng Minh Trí
C:6/28/2014; P: 7/3/2014; 1592 xem 38 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 18:10:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.