VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Chúa Cung Cấp Mỗi Nhu Cầu

Chúa Cung Cấp Mỗi Nhu Cầu

Giăng 6:1-15
Pastor Lesly Joseph
C:7/5/2015; P: 7/7/2015; 752 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 11:45:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đấng Chăn Hiền Lành

Đấng Chăn Hiền Lành

Thi-thiên 23
Pastor Lesly Joseph
C:6/14/2015; P: 6/16/2015; 473 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/2/2018 17:12:28
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cuộc Đời Ý Nghĩa

Cuộc Đời Ý Nghĩa

1 Phi-e-rơ 2:9; Mác 2:1-5
Pastor Lesly Joseph
C:5/10/2015; P: 5/12/2015; 819 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 4:10:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhen Lại Lòng Lo Tưởng Cho Người Lạc Mất

Nhen Lại Lòng Lo Tưởng Cho Người Lạc Mất

Lu-ca 15:1-32
Pastor Lesly Joseph
C:12/28/2014; P: 12/31/2014; 520 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 12:28:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tìm Cho Được Người Lạc Mất

Tìm Cho Được Người Lạc Mất

Lu-ca 15:1-32
Pastor Lesly Joseph
C:11/30/2014; P: 12/2/2014; 620 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 23:7:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.