VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Quyền Năng Chữa Lành Từ Sự Phục Sinh

Rô-ma 7:24-25; Rô-ma 8:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/19/2017; P: 3/21/2017; 277 xem 13 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 23:57:49
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Nữ Vinh Hiển Của Chúa

Thi-thiên 45:9-15; Khải-huyền 19:6-9
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/12/2017; 363 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 8:41:8
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chiếc Cầu Phá Đổ Sự Cô Đơn

Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:3/5/2017; 360 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 4:59:38
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Noi Gương Để Làm Gương

1 Cô-rinh-tô 11:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/26/2017; P: 2/27/2017; 226 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/10/2019 5:33:3
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Thờ Phượng Và Phục Vụ Chúa Theo Lẽ Thật Và Linh

2 Sa-mu-ên 6
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/19/2017; P: 2/20/2017; 277 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 12:56:0
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Có Chúa Giê-xu, Đời Tôi Thấy Thỏa Lòng

Phi-lê-môn 1:20; 1 Cô-rinh-tô 7:17
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/12/2017; P: 2/13/2017; 473 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/18/2019 2:37:47
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Đổi Mão Triều Nhơn Từ Cho Năm

Thi-thiên 65:11
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:2/5/2017; P: 2/6/2017; 204 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/11/2019 13:9:50
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xuân Bừng Sáng

Ê-sai 60:1
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/29/2017; P: 1/30/2017; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2019 20:4:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Gà Gáy: Hãy Trỗi Dậy Sau Thất Bại

Lu-ca 22:31-34
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/22/2017; 571 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/17/2019 2:20:16
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tiếng Gà Gáy: Hãy Thức Dậy Và Ra Đi

Mác 13:28-37; Rô-ma 13:11-14
Mục Sư Trần Quang Tuấn
C:1/15/2017; P: 1/16/2017; 347 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/19/2019 0:14:15
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  8 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.