VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Công-vụ các Sứ-đồ 4:10-12
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/22/2018; P: 4/24/2018; 197 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/10/2019 11:5:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:8-9
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:4/15/2018; P: 4/20/2018; 214 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/24/2019 3:58:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Giô-suê 1:1-5
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:3/4/2018; P: 3/6/2018; 287 xem 5 lưu
Xem lần cuối 3/26/2019 13:45:21
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/14/2018; P: 1/17/2018; 244 xem 1 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 4:19:10
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:1/7/2018; P: 1/11/2018; 254 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 4:25:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 14:1-6
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/31/2017; P: 1/11/2018; 187 xem 8 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 21:3:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Sáng-thế Ký 3:15
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/10/2017; P: 12/12/2017; 185 xem 2 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 4:44:30
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:12/3/2017; P: 12/5/2017; 242 xem 4 lưu
Xem lần cuối 3/22/2019 1:4:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 12:41-46
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/26/2017; P: 12/1/2017; 349 xem 6 lưu
Xem lần cuối 3/17/2019 4:1:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 1:5-18
Mục Sư Đoàn Văn Minh
C:11/26/2017; P: 11/28/2017; 209 xem 1 lưu
Xem lần cuối 2/22/2019 9:47:9
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  2 / 7  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.