VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Một Vấn Đề Quan Trọng Và Ba Câu Hỏi

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/29/2018; P: 7/6/2018; 513 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 13:44:27
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Cộng Đồng Đức Tin Sống Động Được Kết Hiệp

Công-vụ các Sứ-đồ 2:1-11
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/1/2016; P: 7/11/2016; 965 xem 20 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 16:5:26
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa, Đấng Thương Cảm

Ê-sai 54:1-11
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 1312 xem 31 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 0:48:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Trách Nhiệm Này Thuộc Về Ai?

Ê-xê-chi-ên 3:11-26
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/29/2014; P: 7/3/2014; 1429 xem 24 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 15:54:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Truyền Giáo Theo Lối Cũ

Ê-phê-sô 6:10-20
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:6/30/2013; 1393 xem 23 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 13:1:5
Nghe Lưu   Chia sẻ
Trưởng Thành Để Phục Vụ

Trưởng Thành Để Phục Vụ

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/1/2006; 3661 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 8:13:4
Xem  Chia sẻ
Đặc Tính Của Người Cơ-đốc

Đặc Tính Của Người Cơ-đốc

1 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/1/2006; 3385 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 14:0:21
Xem  Chia sẻ
Winter Photo

Bí Quyết Hoàn Tất Đại Mạng Lệnh

Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-8
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:7/1/2004; 2362 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 7:30:34
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Giê-xu Bị Tố Cáo

Lu-ca 23:1-12
Mục Sư Hồ Hiếu Hạ
C:3/24/2002; 1019 xem
Xem lần cuối 12/15/2018 6:3:30
Đọc   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.