VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 9:35-38
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/30/2020; P: 9/4/2020; 139 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9/21/2020 6:23:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 12:1-2
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:8/11/2019; P: 8/12/2019; 564 xem 7 lưu
Xem lần cuối 9/20/2020 4:32:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 2:14-26
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:3/31/2019; P: 4/5/2019; 1002 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/25/2020 3:34:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Pastor Đặng Ngọc Quốc
C:6/24/2018; P: 7/5/2018; 499 xem 4 lưu
Xem lần cuối 9/17/2020 20:29:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.