VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Blessings

Rô-ma 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 229 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 9:14:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ngũ Phúc Lâm Môn

Rô-ma 4:7-8
Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
C:2/15/2015; P: 2/19/2015; 427 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 11:34:56
Nghe Lưu   Chia sẻ
Cuộc Đời Sung Mãn

Cuộc Đời Sung Mãn

1 Sa-mu-ên 12:1-5
Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
C:7/1/2006; 1307 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 7:53:51
Xem  Chia sẻ
Người Trẻ Thành Công

Người Trẻ Thành Công

1 Cô-rinh-tô 9:24-27
Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
C:7/1/2003; 1421 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:37:38
Xem  Chia sẻ
Bước Tiến Đến Sự Vinh Hiển

Bước Tiến Đến Sự Vinh Hiển

Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
C:7/1/2002; 1304 xem
Xem lần cuối 12/17/2018 0:23:21
Xem  Chia sẻ
Winter Photo

Bước Tiến Đến Sự Vinh Hiển

Mục Sư Nguyễn Hoài Đức
C:7/1/2002; 1088 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 15:7:57
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.