VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Kính Sợ Chúa Và Giữ Các Điều Răn Ngài

Truyền-đạo 12:13-14
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:12/2/2018; P: 12/4/2018; 47 xem
Xem lần cuối 2.86 phút
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Con Người Cao Thượng

Ê-sai 32:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 37 xem
Xem lần cuối 12/10/2018 3:30:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Biết Ơn Chúa Vì Được Tha Thứ

Lu-ca 7:36-50
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/18/2018; P: 11/20/2018; 52 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 3:3:37
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Yêu Chúa Trên Cả Mọi Điều

Lu-ca 14:26-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:11/4/2018; P: 11/5/2018; 62 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 16:0:43
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nhu Cầu Căn Bản

Mác 10:46-52
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/21/2018; P: 10/22/2018; 85 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 16:0:48
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lời Cầu Nguyện Kiên Quyết

Mác 7:25-30; Ma-thi-ơ 15:21-28
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/14/2018; P: 10/16/2018; 73 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 16:33:33
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiên Và Người Chăn

Giăng 10:1-5
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/30/2018; P: 10/2/2018; 92 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 16:0:46
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Khải Tượng Và Ước Mơ

Công-vụ các Sứ-đồ 2:16-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/23/2018; P: 9/24/2018; 71 xem
Xem lần cuối 12/8/2018 13:6:1
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Quyền Năng Thần Linh

Các Quan Xét 14:5-6; Các Quan Xét 15:14-15
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/9/2018; P: 9/10/2018; 61 xem
Xem lần cuối 12/9/2018 16:0:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Đầy Tớ

Lu-ca 22:24-27
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/26/2018; P: 8/29/2018; 77 xem 1 lưu
Xem lần cuối 11/28/2018 5:31:52
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 65  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.