VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin
2 Phi-e-rơ 1:3-9
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/10/2021; P: 10/15/2021; 24 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 10:43:19
Nghe Lưu   Chia sẻ
Hê-bơ-rơ 12:7-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:10/3/2021; P: 10/15/2021; 27 xem 4 lưu
Xem lần cuối 45.51 phút
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 64:8
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/26/2021; P: 9/27/2021; 56 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/16/2021 18:9:37
Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 3:10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/19/2021; P: 9/23/2021; 82 xem 4 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 4:26:17
Nghe Lưu   Chia sẻ
2 Cô-rinh-tô 3:13-18
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/12/2021; P: 9/13/2021; 80 xem 5 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 7:49:45
Nghe Lưu   Chia sẻ
Phục-truyền Luật-lệ Ký 1:26-31
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:9/5/2021; P: 9/13/2021; 52 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/15/2021 8:22:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Sa-mu-ên 25
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/29/2021; P: 9/1/2021; 102 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/13/2021 21:5:2
Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 5:7-11
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/22/2021; P: 8/25/2021; 132 xem 6 lưu
Xem lần cuối 10/12/2021 19:8:11
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ca-thương 3:21-25,32-33,39-40
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/15/2021; P: 8/17/2021; 75 xem 2 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 22:38:12
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ga-la-ti 6:9-10
Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh
C:8/8/2021; P: 8/9/2021; 98 xem 1 lưu
Xem lần cuối 10/14/2021 23:4:47
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 78  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.