VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Gia-cơ 3:9-12
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/21/2016; P: 2/26/2016; 1672 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 6:8:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhã-ca 2:10-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:2/7/2016; P: 2/12/2016; 1532 xem 17 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 3:53:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:5b-8
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/31/2016; P: 2/4/2016; 1740 xem 20 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 5:15:12
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia-cơ 3:1-5a
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/24/2016; P: 1/30/2016; 1681 xem 19 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 0:33:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:19-22
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/17/2016; P: 1/22/2016; 1422 xem 16 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 0:12:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:11-18
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/10/2016; P: 1/16/2016; 1477 xem 18 lưu
Xem lần cuối 11/17/2019 2:7:47
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 65
Mục Sư Lê Văn Thái
C:1/3/2016; P: 1/8/2016; 1681 xem 26 lưu
Xem lần cuối 11/21/2019 9:56:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 2:13-23
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/27/2015; P: 12/31/2015; 1378 xem 23 lưu
Xem lần cuối 11/18/2019 1:58:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lu-ca 2:1-14
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/24/2015; P: 12/29/2015; 1476 xem 22 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 21:38:19
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 15:9-13
Mục Sư Lê Văn Thái
C:12/20/2015; P: 12/26/2015; 1383 xem 14 lưu
Xem lần cuối 11/20/2019 0:44:42
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  7 / 42  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.