VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Mệnh Lệnh Yêu Thương

Mệnh Lệnh Yêu Thương

Giăng 13:31-35
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:3/13/2016; P: 3/15/2016; 1082 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 18:9:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chúa Như Người Mẹ

Chúa Như Người Mẹ

Ê-sai 66:12-13
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:5/11/2014; 897 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 11:0:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Đàn Ông Được Phước

Người Đàn Ông Được Phước

Thi-thiên 128
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:6/23/2013; 1255 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 17:39:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Luôn Tạ Ơn Chúa

Luôn Tạ Ơn Chúa

Thi-thiên 103
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:11/20/2011; 1758 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 5:35:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phước Cho Người Giải Hòa

Phước Cho Người Giải Hòa

Ma-thi-ơ 5:09; Rô-ma 14:17-19
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:10/19/2008; 3877 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 4:1:49
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Hy Vọng Đầu Xuân

Ma-thi-ơ 5:3-10
Mục Sư Nguyễn Anh Tuấn
C:3/23/2000; 1740 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 12:18:31
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.