VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-phê-sô 2:11-22
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:5/2/2021; P: 5/4/2021; 64 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/13/2021 6:49:52
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/25/2021; P: 4/29/2021; 145 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/15/2021 3:59:48
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 1:15-22
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/18/2021; P: 4/19/2021; 101 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:24:58
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 28:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:4/4/2021; P: 4/9/2021; 120 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:23:54
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 21:1-13
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/28/2021; P: 3/31/2021; 191 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:21:53
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 33:1-22
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/21/2021; P: 3/27/2021; 242 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:21:29
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 69:1-19
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:3/7/2021; P: 3/13/2021; 121 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 11:32:22
Nghe Lưu   Chia sẻ
Công-vụ các Sứ-đồ 11:1-26
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/28/2021; P: 3/4/2021; 247 xem 8 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 22:13:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 20:1-9
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/21/2021; P: 2/28/2021; 109 xem 2 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:17:55
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Lê Hồng Phúc
C:2/14/2021; P: 2/22/2021; 174 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 10:17:1
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.