VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Chương Trình Cứu Chuộc Nhân Loại

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:9/22/2013; 538 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/1/2018 14:11:18
Nghe Lưu   Chia sẻ
Đấng Sống Muôn Đời

Đấng Sống Muôn Đời

Hê-bơ-rơ 7:25
Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:3/23/2000; 1017 xem
Xem lần cuối 12/12/2018 19:19:13
Xem  Chia sẻ
Phó Thác Cho Chúa

Phó Thác Cho Chúa

Thi-thiên 91:9-10
Mục Sư Lê Ngọc Vinh
C:3/23/2000; 1526 xem
Xem lần cuối 12/13/2018 17:9:9
Xem  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.