VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Trái Tim Của Mẹ

Trái Tim Của Mẹ

Ê-sai 49:8-17
Minh Nguyên
C:5/13/2018; P: 5/14/2018; 474 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:35:48
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Mẫu Tử

Tình Mẫu Tử

Sáng-thế Ký 1:26-28; Sáng-thế Ký 2:18-24
Minh Nguyên
C:5/14/2017; P: 5/20/2017; 609 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 20:58:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Sứ Mạng Cao Trọng

Sứ Mạng Cao Trọng

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2016; P: 5/13/2016; 1177 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 23:11:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chân Dung Người Cha

Chân Dung Người Cha

Lu-ca 15:11-24
Minh Nguyên
C:6/15/2014; 1409 xem 15 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 0:26:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ảnh Hưởng Của Người Mẹ

Ảnh Hưởng Của Người Mẹ

Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/11/2014; P: 5/15/2014; 1446 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 22:46:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ảnh Hưởng Của Mẹ

Ảnh Hưởng Của Mẹ

Sáng-thế Ký 27:1-17
Minh Nguyên
C:5/12/2013; 1664 xem 9 lưu
Xem lần cuối 12/5/2018 6:34:31
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hình Ảnh Hai Gia Đình

Hình Ảnh Hai Gia Đình

1 Các Vua 16:29-33
Minh Nguyên
C:5/13/2012; 2016 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 22:58:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Dạy Con Từ Thuở Còn Thơ

Dạy Con Từ Thuở Còn Thơ

Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-9
Minh Nguyên
C:5/8/2010; 2535 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/9/2018 4:20:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Chân Dung Người Chồng Gương Mẫu

Chân Dung Người Chồng Gương Mẫu

Châm-ngôn 31:10-31
Minh Nguyên
C:6/21/2009; 2943 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 18:26:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hôn Nhân Hạnh Phúc

Hôn Nhân Hạnh Phúc

Ê-phê-sô 5:21-33
Minh Nguyên
C:5/10/2009; 3459 xem 18 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:7:35
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.