VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Tình Chúa Bao La

Tình Chúa Bao La

Giăng 3:16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/9/2018; P: 12/13/2018; 7 xem
Xem lần cuối 46.63 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gặp Chúa

Gặp Chúa

Giăng 4:1-42
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:11/11/2018; P: 11/14/2018; 173 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 15:59:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Kết Nối Nhau Trong Gia Đình Chúa

Kết Nối Nhau Trong Gia Đình Chúa

Công-vụ các Sứ-đồ 2:42-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/7/2018; 223 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 5:59:39
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giữ Đời Sống Thuộc Linh Luôn Vững Mạnh

Giữ Đời Sống Thuộc Linh Luôn Vững Mạnh

Các Quan Xét 13:0-16:0
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/2/2018; P: 9/6/2018; 395 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 9:42:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Bốn Chân Lý Mang Lại Ý Nghĩa Cho Đời Sống

Bốn Chân Lý Mang Lại Ý Nghĩa Cho Đời Sống

Ma-thi-ơ 22:34-40
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:4/29/2018; P: 4/30/2018; 376 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 23:42:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Năm Mới Quyết Tâm Tăng Trưởng

Năm Mới Quyết Tâm Tăng Trưởng

Ê-phê-sô 4:11-16
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:1/28/2018; P: 1/29/2018; 388 xem 4 lưu
Xem lần cuối 11/22/2018 18:48:14
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Em Bé Giê-xu Là Ai?

Em Bé Giê-xu Là Ai?

Lu-ca 1:46-47
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:12/17/2017; 275 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/6/2018 10:37:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

Xin Dạy Chúng Con Cầu Nguyện

Lu-ca 11:1-13
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:10/1/2017; 504 xem 6 lưu
Xem lần cuối 12/3/2018 8:33:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Gia Đình Hạnh Phúc

Gia Đình Hạnh Phúc

Ê-phê-sô 5:21-6:4
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:9/3/2017; P: 9/4/2017; 555 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 17:36:0
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tại Sao Thế Giới Đầy Đau Khổ?

Tại Sao Thế Giới Đầy Đau Khổ?

Ê-phê-sô 2:1-10
Mục Sư Trần Thiện Đức
C:7/30/2017; 689 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 3:13:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 10  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.