VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Chúa Sống Lại?

Chúa Sống Lại?

Lu-ca 24:46-48
Mục Sư Lê Phước Lạc
C:4/24/2011; 1589 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 3:49:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Bí Quyết Sống Lâu

Bí Quyết Sống Lâu

Châm-ngôn 3:1-12
Mục Sư Lê Phước Lạc
C:10/11/2009; 2421 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 1:16:45
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cơ Hội Hầu Việc Chúa

Cơ Hội Hầu Việc Chúa

Ê-xơ-tê 4:4-17
Mục Sư Lê Phước Lạc
C:7/12/2009; 2204 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:10:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.