VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Summer Photo

Nghe Đi Nghe Lại

Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 747 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/21/2017 4:58:21
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Cố Quên?

Khải-huyền 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/7/2017; 497 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/17/2017 9:21:44
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Đêm Yên Lặng

Thi-thiên 46:10; Giăng 8:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 552 xem 1 lưu
Xem lần cuối 7/13/2017 12:6:21
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Kết Tình Bầu Bạn

Châm-ngôn 3:32; Giăng 15:13; Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/4/2016; P: 12/9/2016; 397 xem 2 lưu
Xem lần cuối 7/18/2017 23:50:19
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Lối Riêng

Rô-ma 12:2; Ê-sai 30:21
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/6/2016; P: 11/10/2016; 682 xem 11 lưu
Xem lần cuối 7/17/2017 1:57:16
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Chuyên Tâm

2 Ti-mô-thê 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/9/2016; P: 10/11/2016; 588 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2017 20:24:57
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Mộng Ảo

Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/2/2016; 523 xem 4 lưu
Xem lần cuối 7/16/2017 16:59:41
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Hồn Vội Bán Mất

Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 875 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/20/2017 13:2:48
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Phù Du

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/18/2016; P: 9/20/2016; 1188 xem 6 lưu
Xem lần cuối 7/16/2017 16:41:41
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Summer Photo

Luông Tuồng

Ga-la-ti 5:19-21; Ê-phê-sô 4:19
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/11/2016; P: 9/16/2016; 761 xem 3 lưu
Xem lần cuối 7/16/2017 10:44:41
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng