VietChristian
VietChristian
Kết nối với VietChristian

Winter Photo

Có Phước Và Có Nghĩa

Lu-ca 1:48; Ma-thi-ơ 1:19
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/9/2018; P: 12/15/2018; 188 xem 3 lưu
Xem lần cuối 9.53 phút
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Số Mệnh Và Ẩn Số X Trong Phương Trình Xmas

Thi-thiên 139:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/25/2018; P: 11/26/2018; 299 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 0:40:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Ban Ơn, Chúc Phước, Đền Nợ

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/18/2018; 131 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 0:22:1
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lễ Tạ Ơn = Hoài Niệm + Hoài Ân

Châm-ngôn 4:8
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; P: 11/22/2018; 135 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 19:9:41
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tinh Thần Và Tiêu Chuẩn Ca Hát Ngợi Khen Chúa

Thi-thiên 150; Cô-lô-se 3:16
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/14/2018; 259 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 8:29:23
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Tôi Phải Làm Chi Để Được Cứu?

Công-vụ các Sứ-đồ 16:30-31
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/11/2018; 144 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 0:22:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhưng Trước Hết

Ma-thi-ơ 6:33
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/4/2018; P: 11/7/2018; 196 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 5:7:20
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Xin Tri Ân

Cô-lô-se 4:2
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/4/2018; 151 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 6:0:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Khi Tôi Về

Thi-thiên 23:6
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/28/2018; P: 11/3/2018; 138 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 0:54:15
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Biết Mình Tội Nghiệp

Lu-ca 6:36
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/21/2018; P: 10/26/2018; 357 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/18/2018 7:30:58
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 27  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.