VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Nghe Đi Nghe Lại

Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/15/2017; P: 1/18/2017; 908 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/18/2018 23:25:41
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Cố Quên?

Khải-huyền 2:5
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:1/7/2017; 568 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/19/2018 5:55:5
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Đêm Yên Lặng

Thi-thiên 46:10; Giăng 8:12
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/18/2016; P: 12/19/2016; 625 xem 1 lưu
Xem lần cuối 1/21/2018 10:47:58
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Kết Tình Bầu Bạn

Châm-ngôn 3:32; Giăng 15:13; Khải-huyền 3:20
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:12/4/2016; P: 12/9/2016; 468 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/16/2018 20:38:52
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Lối Riêng

Rô-ma 12:2; Ê-sai 30:21
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:11/6/2016; P: 11/10/2016; 774 xem 12 lưu
Xem lần cuối 1/21/2018 13:18:28
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Chuyên Tâm

2 Ti-mô-thê 2:15
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/9/2016; P: 10/11/2016; 653 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/19/2018 11:29:27
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Mộng Ảo

Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:10/2/2016; 598 xem 5 lưu
Xem lần cuối 1/22/2018 18:36:41
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Hồn Vội Bán Mất

Ma-thi-ơ 16:26
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/25/2016; P: 9/26/2016; 1036 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/14/2018 3:37:4
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Phù Du

Thi-thiên 90
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/18/2016; P: 9/20/2016; 1323 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2018 11:30:24
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin
Winter Photo

Luông Tuồng

Ga-la-ti 5:19-21; Ê-phê-sô 4:19
Mục Sư Nguyễn Văn Hoàng
C:9/11/2016; P: 9/16/2016; 848 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/21/2018 22:21:11
Nghe Lưu   Đọc   Nhắn Tin

Đầu  Lùi  1 / 25  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Liên Lạc Tác Giả

+PLAYLIST RSS

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.

Trang Chủ | Bài Giảng