VietChristian
VietChristian
httl.org

Winter Photo

Sự Sống Của Chúng Ta

Phục-truyền Luật-lệ Ký 29:1-15; Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19-20
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/30/2018; P: 7/5/2018; 195 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 16:40:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Con Đường Của Chúa

Con Đường Của Chúa

2 Sa-mu-ên 7:17-29
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/17/2016; P: 7/24/2016; 955 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 1:9:3
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Cho Sự Sống

Công-vụ các Sứ-đồ 2:27-47; Công-vụ các Sứ-đồ 3:19-21
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/3/2016; P: 10/6/2016; 395 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 21:41:4
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhận Lãnh Từ Nơi Chúa

2 Cô-rinh-tô 12:1-10
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/2/2016; P: 8/6/2017; 202 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 20:6:9
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Con Người Của Người Nam Kính Sợ Chúa

1 Ti-mô-thê 2:1-8
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/1/2016; P: 8/6/2017; 134 xem 3 lưu
Xem lần cuối 12/16/2018 13:43:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chúa, Đấng Dạy Dỗ

Ma-thi-ơ 11:25-30
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/5/2015; P: 7/10/2015; 831 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/17/2018 11:49:44
Nghe Lưu   Chia sẻ
Người Phục Vụ

Người Phục Vụ

Mác 10:35-45
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:3/8/2015; P: 3/11/2015; 1440 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/15/2018 15:15:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Lan Rộng

Ê-sai 61:1-11
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:7/1/2014; 898 xem 14 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 13:25:33
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Người Đàn Ông Của Chúa

Ê-sai 50:1-11
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2014; 699 xem 13 lưu
Xem lần cuối 12/19/2018 3:25:32
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Lời Tươi Tỉnh

Ê-sai 40:1-11; Ê-sai 57:15-16
Mục Sư Lê Vĩnh Thạch
C:6/28/2014; 621 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 3:57:29
Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 2  Tiếp  Cuối

1 2 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.