VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Winter Photo

Niềm Vui Lớn Trong Đời

Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 3002 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 12:10:39
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Công Khó Trong Chúa

1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 2276 xem
Xem lần cuối 12/14/2018 8:35:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chúa Sống Lại

Ma-thi-ơ 28:1-8; Mác 16:6; Lu-ca 24:5-6
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 3348 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 6:45:19
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Tại Sao Chúa Chết?

Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 2718 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 11:59:53
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Nông Dân Của Đấng Christ

2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1357 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 12:25:0
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Lực Sĩ Của Đấng Christ

Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1120 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 12:33:47
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Chiến Sĩ Của Đấng Christ

2 Ti-mô-thê 2:1-7
Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1420 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 12:6:30
Đọc  Chia sẻ
Winter Photo

Đặc Tánh Của Lãnh Đạo

Mục Sư Đào Văn Chinh
C:3/23/2000; 1389 xem
Xem lần cuối 12/18/2018 12:24:3
Đọc  Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.