VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Winter Photo

Đức Tin Năng Động

Ma-thi-ơ 9:20-22; Ma-thi-ơ 9:27-30
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:9/11/2016; 417 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/4/2018 9:2:14
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Chuẩn Bị Tấm Lòng

Lu-ca 1:16-17
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:12/7/2014; P: 12/8/2014; 796 xem 11 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 5:29:23
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Năm Mới, Tìm Người Mới

Công-vụ các Sứ-đồ 8:26-40
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:1/19/2014; 883 xem 8 lưu
Xem lần cuối 12/7/2018 19:4:42
Nghe Lưu   Chia sẻ
Winter Photo

Nhà Mình, Nhà Chúa

A-ghê 1
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:3/17/2013; 850 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 21:52:15
Nghe Lưu   Chia sẻ
Ta Là Đấng Sống

Ta Là Đấng Sống

Khải-huyền 1:12-18
Mục Sư Nguyễn Minh Hải
C:4/4/2010; 2032 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 1:13:22
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 1  Tiếp  Cuối

1 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.