VietChristian
VietChristian
Tạo danh sách phát Playlist

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 388 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/27/2020 7:56:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/28/2019; 373 xem 5 lưu
Xem lần cuối 6/3/2020 12:39:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/24/2019; P: 3/1/2019; 510 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 3:40:57
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 486 xem 6 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 9:22:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 431 xem 4 lưu
Xem lần cuối 6/4/2020 2:41:21
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 286 xem
Xem lần cuối 6/4/2020 18:43:52
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/22/2018; 529 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/26/2020 22:50:44
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/27/2018; 743 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/30/2020 1:51:6
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/25/2018; 429 xem 1 lưu
Xem lần cuối 6/6/2020 7:9:17
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 708 xem 11 lưu
Xem lần cuối 6/2/2020 3:33:8
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.