VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 344 xem 6 lưu
Xem lần cuối 8/16/2019 11:5:36
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ Embed

Tìm thêm Bài Giảng trong Phi-líp 4.

Tìm thêm các tài liệu khác trong Phi-líp 4.

Liên Lạc Tác Giả, Hội Thánh Tin Lành Orange, Lễ Giáng Sinh.


SốKhách từMới xem
1Redmond, WA, US1990.47 phút


SốBài Đang Xem (Trending Now)Xem
1Bạn có Gì Trong Tay? (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)2
2Tâm Sự Chiếc Máng (Mục Sư Lâm Văn Minh)1
3Sống Một Năm Mới Thành Công (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)1
4Đánh Trận Tốt Lành (Mục Sư Nguyễn Thỉ)1
5Tiếp Tục Tăng Trưởng (Mục Sư Nguyễn Duy Trung)1

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.