VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ê-sai 9:1-6
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/20/2015; P: 12/25/2015; 868 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 14:37:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:14-30
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/1/2015; P: 11/2/2015; 758 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 18:18:50
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:8/30/2015; P: 9/1/2015; 1232 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 0:21:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 6:1-14
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/7/2015; P: 6/10/2015; 962 xem 2 lưu
Xem lần cuối 1/22/2021 8:16:56
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 5:1-11
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/26/2015; P: 4/30/2015; 1071 xem 6 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 11:3:11
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Mác 10:46-52
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/22/2015; P: 3/24/2015; 904 xem 9 lưu
Xem lần cuối 1/19/2021 0:57:2
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
1 Giăng 2:12-17
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:3/1/2015; P: 3/4/2015; 1302 xem 10 lưu
Xem lần cuối 1/20/2021 9:43:33
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 111
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/28/2014; 828 xem 3 lưu
Xem lần cuối 1/23/2021 10:6:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:1-18
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/30/2014; P: 12/5/2014; 1191 xem 7 lưu
Xem lần cuối 1/21/2021 19:38:43
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ê-sai 58
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/28/2014; P: 10/2/2014; 1009 xem 4 lưu
Xem lần cuối 1/12/2021 15:37:26
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  3 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.