VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Ma-thi-ơ 5:9-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/9/2019; P: 6/14/2019; 554 xem 5 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:18:16
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/28/2019; 580 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:14:9
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Ma-thi-ơ 5:1-12
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/24/2019; P: 3/1/2019; 675 xem 6 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:7:10
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 654 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:10:46
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 584 xem 4 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:10:4
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 444 xem
Xem lần cuối 5/14/2021 19:57:54
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Thi-thiên 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/22/2018; 729 xem 3 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 15:3:38
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/27/2018; 982 xem 7 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 12:45:5
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Xuất Ê-díp-tô Ký 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/25/2018; 603 xem 1 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 12:40:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 876 xem 12 lưu
Xem lần cuối 5/14/2021 12:36:59
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.