VietChristian
VietChristian
Dâng hiến online

Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Trông Đợi Chúa Giáng Sinh

Phi-líp 4:4-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/2/2018; P: 12/3/2018; 177 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 17:59:18
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Nhướng Mắt Lên

Hãy Nhướng Mắt Lên

Giăng 4:31-38
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:11/18/2018; 172 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 6:14:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Hãy Đến Xem

Hãy Đến Xem

Giăng 1:35-41
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:10/14/2018; 95 xem
Xem lần cuối 12/11/2018 0:8:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nếp Sống Tin Kính

Nếp Sống Tin Kính

Thi-thiên 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:7/22/2018; 304 xem 2 lưu
Xem lần cuối 12/12/2018 23:13:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Cuộc Đời Mới: Sống Theo Thánh Linh

Cuộc Đời Mới: Sống Theo Thánh Linh

Rô-ma 8:1-13
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:5/27/2018; 535 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/8/2018 16:10:32
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Đằng Sau Hiện Cảnh

Đằng Sau Hiện Cảnh

Xuất Ê-díp-tô Ký 1
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:2/25/2018; 271 xem 1 lưu
Xem lần cuối 12/14/2018 0:43:37
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Nhắm Mục Đích Mà Chạy

Nhắm Mục Đích Mà Chạy

Phi-líp 3:12-16
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:12/31/2017; P: 1/1/2018; 476 xem 10 lưu
Xem lần cuối 12/10/2018 18:48:7
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Lòng Các Ngươi Chớ Hề Bối Rối

Lòng Các Ngươi Chớ Hề Bối Rối

Giăng 14:1-9
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:9/24/2017; 424 xem 5 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 4:21:13
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Tình Vợ Chồng

Tình Vợ Chồng

Ê-phê-sô 5:21-33
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:6/25/2017; P: 6/27/2017; 535 xem 7 lưu
Xem lần cuối 12/13/2018 22:18:29
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ
Phước Hạnh Chúa Ban

Phước Hạnh Chúa Ban

Ê-phê-sô 1:3-14
Mục Sư Trần Thiện Tri
C:4/30/2017; P: 5/1/2017; 516 xem 4 lưu
Xem lần cuối 12/11/2018 8:17:51
Xem Nghe Lưu   Chia sẻ

Đầu  Lùi  1 / 5  Tiếp  Cuối

1 2 3 4 5 

+PLAYLIST RSS

Trang Chủ | Bài Giảng | Bộ Lọc Tìm Kiếm mới

MucSu.org | KinhThanh.app

The sole purpose of this web page is to provide a learning resource and help advance God's kingdom. If any copyright infringement has occurred, it was unintentional. Let us know and we will remove it immediately.